විසිතුරු බහු-වර්ණ අභිරුචි කළ වර්ණ ප්ලාස්ටික් එකතු කිරීමේ මල්ල

කෙටි විස්තරය:

විසිතුරු බහු-වර්ණ අභිරුචි කළ වර්ණ ප්ලාස්ටික් එකතු කිරීමේ මල්ල

තරම් අඩු $: 0.2


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන